Naziv kuglane: Fortuna

Adresa: Nikole Tesle 33, Đakovo

REKORDI KUGLANE

Pojedinačno muškarci

Ime i prezime: Branislav Bogdanović

Rezultat: 673

Datum: 27/09/2014

Ekipno muškarci

Klub: Zaprešić

Rezultat: 3810

Datum: 23/02/2014

Pojedinačno žene

Ime i prezime: Ana Jambrović

Rezultat: 644

Datum: 23/02/2019

Ekipno žene

Klub: Mlaka

Rezultat: 3526

Datum: 08/02/2020