Kuglački savez grada Osijeka

Sjedište: Osijek, Kralja Petra Svačića 67

IBAN: HR67 2500 0091 1021 8822 3

MB: 2314282

OIB: 71175035791

Reg.br.: 14002501

RŠU: ŠU-14-05-00396/08

RNO: 0042765

Telefon: 031-200-999

Fax: 031-200-999

Mobitel: 098-372-777

miroslav.liovic@kuglacki-savez-os.hr

Pošaljite upit