Naziv turnira: Memorijal Štikovac

Datum održavanja turnira: 02/09/2023 – 02/09/2023

 

PRIVITCI

16. Memorijal Đuro Štikovac-pojedinačno