Ime i prezime: Matija Tutnjević

Datum rođenja: 07/08/1997

Adresa stanovanja: Osijek, Žumberačka 52

Mobitel: 091-359-3313

Email: matkotutoosijek@hotmail.com

Trener od: 2021.

Trener u kuglačkom klubu: Osijek

Ostali podaci

Tutnjević Matija