Ime i prezime: Srećko Vuka

Broj iskaznice: 420167

Rang: Savezni sudac

Kategorija: A

Licenca do: 30.06.2024.


Datum rođenja: 30.06.1959.

Adresa stanovanja: Osijek, Drinska 10p

Mobitel: 098-295-596

E-mail: vuka.srecko@gmail.com