Ime i prezime: Zorica Todić

Broj iskaznice: 410034

Rang: Savezni sudac

Kategorija: B

Licenca do: 31.08.2023.


Datum rođenja: 30.09.1963.

Adresa stanovanja: Osijek, Bistrička 101

Mobitel: 098-965-0203

E-mail: zorica.todic1@gmail.com