Ime i prezime: Jasmin Tatar

Broj iskaznice: 420439

Rang: Savezni sudac

Kategorija: B

Licenca do: 27.08.2026.


Datum rođenja: 04.10.1971.

Adresa stanovanja: Osijek, Bilogorska 7

Mobitel: 091 410 09 71

E-mail: jasmintatar@gmail.com