Ime i prezime: Miroslav Liović

Broj iskaznice: 420164

Rang: Savezni sudac

Kategorija: A

Licenca do: 27.08.2026.


Datum rođenja: 28.04.1960.

Adresa stanovanja: Osijek, Sjenjak 9

Mobitel: 098-372-777

E-mail: miroslav.liovic@kuglacki-savez-os.hr