Ime i prezime: Mario Liović

Broj iskaznice: 420171

Rang: Savezni sudac

Kategorija: A

Licenca do: 31.08.2023


Datum rođenja: 02.07.1983.

Adresa stanovanja: Osijek, Retfala nova 14

Mobitel: 098-630-426

E-mail: lioom1983@gmail.com