Ime i prezime: Horžitzky Hrvoje

Broj iskaznice: 420194

Rang: Savezni sudac

Kategorija: C

Licenca do: 01.09.2025.


Datum rođenja: 10.06.1990.

Adresa stanovanja: Osijek, Ljudevita Posavskog 41

Mobitel: 095-726-9343

E-mail: Hrvoje.horzitzky@gmail.com