Prijave za seminar

Pozivaju se predstavnici klubova, suci i kandidati za nove suce, a koji još to do sada nisu učinili, da se prijave za seminar HKS-a, koji će se održati u subotu, 26. kolovoza 2023. godine, na kuglani “Pampas” u Osijeku. Nazočnost seminaru uvjet je koji moraju ispuniti suci i predstavnici klubova, ukoliko žele biti aktivni u nastupajućoj sezoni. Također na seminar se moraju prijaviti kandidati za nove suce, koji će tom prigodom polagati i ispit za kuglačkog suca.

Aplikacija

By Published On: 08/08/2023