Naziv kuglane: Stadion

Adresa: Augusta Cesarca 2, Donji Miholjac

Youtube kanal

REKORDI KUGLANE

Pojedinačno muškarci

Ime i prezime: Mario Liović

Rezultat: 667

Datum: 09/12/2021

Ekipno muškarci

Klub: Donji Miholjac

Rezultat: 3469

Datum: 24/09/2021

Pojedinačno žene

Ime i prezime: Nikolina Kuić

Rezultat: 593

Datum: 11/12/2021

Ekipno žene

Klub:

Rezultat: 

Datum: