Naziv kuglane: Kuglana Pampas

Adresa: Osijek, Šandora Petefija bb

Youtube kanal

REKORDI KUGLANE

Pojedinačno muškarci

Ime i prezime: Mario Liović

Rezultat: 679

Datum: 21/03/2015

Ekipno muškarci

Klub: Konikom Osijek

Rezultat: 3745

Datum: 13/09/2008

Pojedinačno žene

Ime i prezime: Željka Orehovec

Rezultat: 624

Datum: 20/04/2008

Ekipno žene

Klub: Zagreb

Rezultat: 3356

Datum: 23/10/2010