Naziv kuglane: Belišće

Adresa: Belišće, Kralja Tomislava 196

REKORDI KUGLANE

Pojedinačno muškarci

Ime i prezime: Branko Manev

Rezultat: 657

Datum: 10/11/2012

Ekipno muškarci

Klub: Zadar

Rezultat: 3624

Datum: 29/09/2012

Pojedinačno žene

Ime i prezime: Nika Cvitković

Rezultat: 572

Datum: 16/02/2008

Ekipno žene

Klub: Osijek 97

Rezultat: 3208

Datum: 04/05/2011