Naziv kluba: Kuglački klub Tramvaj

Adresa: Cara Hadrijana 1, Osijek

Registrirani igrači

Godina osnutka: 1951.

MB: 3365476

IBAN: HR85 2500 0091 1020 2329 0

OIB: 42527470105

Reg. br.: 14000647

RŠD: ŠU-14-03-00223/06

RNO: 0043346

Predsjednik:
Dražen Balentović 098-623-140 drazen.liverpool@gmail.com
Tajnik:
Krešo Stjepanović 099-686-0136 kk.tramvaj@gmail.com
Trener:
Zoran Tanasić 098-437-685 zoran806@gmail.com