Naziv kluba: Kuglački klub Tramvaj

Adresa: Cara Hadrijana 1, Osijek

Registrirani igrači

Godina osnutka: 1951.

MB: 3365476

IBAN: HR04 2407 0001 1006 9894 5

OIB: 42527470105

Reg. br.: 14000647

RŠD: ŠU-14-03-00223/06

RNO: 0043346

Predsjednik:
Karlo Moržan 091-763-4928 karlo.morzan@gmail.com
Tajnik:
Tomislav Mijatović kktramvaj1951@gmail.com
Trener:
Zoran Tanasić 098-437-685 zoran806@gmail.com