Naziv kluba: Kuglački klub Hrvatske telekomunikacije

Adresa: Alojzija Stepinca 8b, Osijek

Registrirani igrači

Godina osnutka: 1953.

MB: 3366685

IBAN: HR70 2390 0011 1013 5261 6

OIB: 91036343187

Reg. br.: 14000877

RŠD: ŠU-14-03-00686/14

RNO: 0103144

Predsjednik:
Marko Perkušić 098-476-281 Marko.perkusic05@gmail.com
Tajnik:
Mato STOJIĆ 098-373-203 mato.stojic@os.ht.hr
Trener:
Srećko Vuka 098-295-596 vuka.srecko@gmail.com